Значущу роль в професійній підготовці медичних сестер належить Раді медичних сестер, яка складається з 14 досвідчених висококваліфікованих з вищими категоріями медичних сестер, головною метою яких є вивчення сестринського процесу, підвищення теоретичних та практичних знань. Рада медичних сестер працює згідно положення та складеного плану роботи по секторах, затверджених директором КНП ″ПЧМЦПМСД″.

   Радою медичних сестер розроблені стандарти епідемічно-безпечних алгоритмів практичної діяльності медичних сестер поліклініки.

   На робочому місці у кожної медичної сестри є інформаційні  папки з пакетом інструктивних матеріалів, які мають повну інформацію для покращення теоретичних та практичних навичок медичних сестер.

   Свій професійний рівень медичні сестри підвищують шляхом відвідування науково-практичних конференцій, професійних секцій, курсів удосконалення та підвищення кваліфікації кожні 5 років на базі Черкаського медичного коледжу, відділення післядипломної освіти.

   З 92 медичних сестер проатестовано і мають категорії 67 медичних сестер: вища категорія -  41 ос., І категорія – 20 ос., ІІ категорія – 6 осіб, 29 медичних сестер мають стаж до 5 років.

Колектив медичних сестер поліклініки дбає про здоров′я своїх пацієнтів.